Scroll Top

polityka prywatności

Ta polityka prywatności opisuje zasady firmy GRZEGORZ ROJEK RESTAURACJA PADRE, Kraków Wiślna 11, Małopolskie 31-007, Polska, e-mail: info@epadre.pl, telefon: 12 430 62 99 dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (https://epadre.pl) („Usługa”). Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na to samo, prosimy o niekorzystanie z Usługi.

Informacje, które zbieramy:

Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

Imię

E-mail

Sposób wykorzystania Twoich informacji:

Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w celach:

Zarządzanie zapytaniami i rezerwacjami

Marketing

Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w celach innych niż wymienione powyżej, zapytamy o zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po uzyskaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę, chyba że będziemy zobowiązani do działania inaczej na mocy prawa.

Sposób udostępniania Twoich informacji:

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnej trzeciej stronie bez Twojej zgody, z wyjątkiem określonych poniżej ograniczonych sytuacji, opisanych poniżej:

Usługi reklamowe

Analityka

Przetwarzanie danych

Wymagamy od takich stron trzecich wykorzystania przekazanych im danych osobowych tylko w celu, w którym zostały przekazane, i nie przechowywania ich dłużej, niż jest to konieczne do realizacji tego celu. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: (1) w celu zgodności z obowiązującym prawem, regulacjami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania umów zawartych z nami, w tym niniejszej polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na roszczenia, że korzystanie z Usługi narusza prawa stron trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, Twoje dane będą jednym z aktywów przeniesionych na nowego właściciela.

Zachowanie Twoich informacji:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po zakończeniu przez użytkownika konta lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych informacji przez dłuższy czas, np. w celu prowadzenia dokumentacji / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie prawnych praw, zapobieganie oszustwom itp. Resztkowe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, które nie identyfikują Cię (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane czas nieokreślony.

Twoje prawa:

W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innej podmiotowi, wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie Twoich danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego i inne prawa, które mogą być istotne na mocy obowiązujących przepisów prawnych. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres info@epadre.pl. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Należy zauważyć, że jeśli nie zezwalasz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofujesz zgodę na przetwarzanie tych danych w celach wymaganych, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których te informacje zostały żądane.

Pliki cookies

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzenia i Twoich wyborów w związku z nimi, prosimy o zapoznanie się z banerem cookie dostępnym w lewym dolnym rogu strony.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne, i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę inherentne ryzyka, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przekazujesz nam, i robisz to na własne ryzyko.

Skarga:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji dostępnych na epadre.pl, możesz wysłać do nas e-mail:

GRZEGORZ ROJEK RESTAURACJA PADRE, Kraków Wiślna 11

e-mail: info@epadre.pl.

Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.